68%-
64%-
49%-
30%-

כלי עבודה ושיפוץ

חולץ סיכות מהדק / שדכן

40.00  28.00 
24%-
75.00  57.00 
10%-
63.92 125.23 
46%-
28%-
26%-
39.00  29.00