52%-
54.00  26.00 
35%-

ציוד אמנות, לימודים, כלי כתיבה וחומרי יצירה

סיכות מתפצלות – לגני ילדים, חוגים ומוסדות – 50 יחידות – צבעוני

20.00  13.04 
27%-

ציוד אמנות, לימודים, כלי כתיבה וחומרי יצירה

סיכות מתפצלות – לגני ילדים, חוגים ומוסדות – 500 יחידות

37.28  27.20 
15%-

ציוד אמנות, לימודים, כלי כתיבה וחומרי יצירה

סיכות מתפצלות – לגני ילדים, חוגים ומוסדות – 200 יחידות

17.28  14.72