14%-
61.00 85.00 
8%-
5%-
8%-
9%-
5%-
7%-
10%-
22%-
9%-
44.00 50.00 
5%-
8%-
20%-
צפיה במועדפים
22%-
18%-
20%-